Menu

Generalforsamling 2020

image
FMR
17. januar 2020 kl. 16:39

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Tutten på ØB, Torsdag den 6. februar 2020 kl. 20.15. 
Der vil være et let måltid mad før kl. 20.15, hvorefter dørene lukkes.

Dagorden er som følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse samt af suppleant
   1. Kasserer
   2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Forslag som skal drøftes på generalforsamlingen, skal være Formand/Kasserer i hænde senest mandag den 3. februar 2020

Klubbens vedtægter, bl.a. omkring gereralforsamlingen kan læses på:
ØB Vedtægter