Menu

Referat fra Generalforsamlingen 2020

image
CC
19. februar 2020 kl. 19:54

Punkt 1: Ordstyrer


Bestyrelsen ville gerne foreslå Ole Stampe, han blev godkendt.
Han takkede herefter for valget og konstaterede at indkaldelsen var sket
rettidig.


Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen


Formanden berettede om 2019, hvor der blev fortalt om hvad der er sket i
klubben igennem året.

                                           Formandens beretning 2019

2019 var et udfordrerne år på mange parameter. Det var især på den sportslige side. Både vores ungdomsafdeling og seniorafdeling er vokset markant, og vi har det største antal medlemmer nogensinde i klubben. Det kræver en hel del planlægning at få det hele til at fungere i forhold til baner, omklædning samt kampe. Det forudsætter at alle er fleksible, og vi har prøvet at gøre det bedst muligt for alle hold. Der har nok været hold, som har følt sig lidt tilsidesat, men så har vi haft en dialog omkring det, og prøvet at løse det. Vi var også udfordret af vejret i efteråret, hvor der kom en masse regn og banerne stod under vand og vi derfor har en del udsatte kampe der skal spilles her i foråret, hvilket gælder hold 1 og 2. 

I 2019 havde vi hold i ungdomsafdelingen fra u-6 til u-13, det var lidt svært at få spillere til det ældste hold men de fik da gennemført turneringen.

Vi havde 5 herre senior hold fra serie 1 til serie 4. I foråret sluttede hold 1. som nr. 3 i deres række og 2. holdet rykkede op i serie 2. Vi startede stærkt i efteråret med begge hold, men efter en 3-4 kampe begyndte vi at få en del skader og 2. holds spillere var nødt til at rykke op på hold 1, derfor blev det svært for hold 2 at stille det bedste hold og stillingerne i begge rækker bærer præg deraf.

3 holdet, forår nr. 5  oprykningsspil. Efterår nr. 7

4 holdet, forår 5 plads og oprykning. Efterår nr. 3 

5 holdet, forår nr.7. Efterår nr. 1 og oprykning

I sommer pausen fik vi damehold igen, hvilket vi var rigtig glade for og da sæsonen sluttede, var der ca. 35 indmeldt. De blev tilmeldt i dame serie 1 og i 7 mands rækken. De formåede på den halv sæson at komme ud og være med i oprykningsspillet, men det glippede til sidst og de sluttede som nr. 3 i serie 1. Dame 7 nr. 7 i rækken. 

Desuden havde vi et Veteranhold som spillede en del kampe når de var nok til at stille hold. 

Et Supermasters hold som spillede mange kampe og som til sidst i turneringen vandt deres placering pulje.

Ungdomsafdelingen kører bare der ud af med mange børn til træning, meget engagerede trænere og forældre der støtter op om både børn og klub.  Der er stadig stor opbakning til den månedlige fællesspisning. Næsten alle Ungdomshold har i løbet af efteråret deltaget i en del stævner hvor det er gået både godt og mindre godt.

Ud over det sportslige har der jo også været en masse andre aktiviteter på Magasinet og Stadion samt vores årlige  sommerstævne, hvor vi er afhængige af frivillige hænder. Der er mange der har hjulpet til i årets løb men vi kan stadig bruge flere, så det ikke er de samme der tit og ofte skal hjælpe til. Vi beder om hjælp til disse arrangementer for at vi kan holde kontingentet nede på et fornuftigt leje. 

Vi har sidste år været forskånet for store reparationer og ødelagte ting, men der forsvinder jo en del tøj, som folk glemmer at aflevere og bolde der ikke bliver hentet efter træning og kamp og vi vil gerne opfordre folk til at være lidt mere omhyggelige. Vi har fået forhøjet måltavlen på stadion da der var mange tilskurer som ikke  kunne følge med og se resultat og tid 

I 2019 blev der ligeledes lavet en helhedsplan for ØB, hvori der indgår udvidelse af klubhus, anlægning af kunst på Stenmelsbanen, nyt lysanlæg, udvidelse af parkeringsplads. Der er indhentet tilbud på led lamper til bane og klubhus samt tilbud på kunst. Det er en dyr affære og det skal laves over en årrække, så hvis der er nogle gode ideer til hvor man kan søge nogle penge eller laves nogle tiltag hvor der kan tjenes penge er man meget velkommen.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores sponsorer, frivillige hjælpere, bankoafdelingen, trænere, holdledere og ØB Support der altid står der til hjemmekampe og servicerer.

Der skal også lyde et stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og vi ser alle frem til et nyt spændende år. 

Formand 

Jørgen Andersen


Punkt 3: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab & redegøre for
økonomien i klubben


Alex startede med at fortælle om en endnu en stigning i kontingent indkrævningen,
den højeste i mange år, hvilket tegner på stor medlemstilgang.
Herefter gik han igennem indtægterne og kom med forklaringer til dem,
efterfølgende fortsatte han med udgifterne.
Desværre ender vi med et underskud på 630,11,-


Derefter gik han igennem vores aktiver og forklarede dem, således at vi kom fra
til aktiver i alt på 1.446,451,96,-, hvilket gør at vi har en egenkapital på
1.446,451,96,-
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med klapsalver.


Punkt 4: Behandling af indkomne forslag


Hurtigt overstået, der var nemlig ingen.


Punkt 5: Valg af bestyrelse


Alex Pedersen, kasseren, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Anders Stampe, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Charlie Christiansen på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Flemming Rosenlyst, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Kasper Pedersen ønskede at fortsætte 1 år
Torben Hansen ønskede at fortsætte 1 år


Der var ingen medlemmer der ønskede at stille op, derfor forblev bestyrelsen
den samme.


Punkt 6: Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant


Ronnie Andersen & Ronni Nielsen blev genvalgt som revisorer.
Thomas Andersen blev valgt som revisorsuppleant.


Punkt 7: Eventuelt


Der var et spørgsmål om der kommer en kontingentstigning igen i år, som blev
besvaret med et nej, der gør der ikke.


Så blev der spurgt til mere varmt vand i bruserne, hvilket kommer når klubben
kommer rigtigt i gang efter vinterpausen.


Der var 16 fremmødte udover bestyrelsens 9 medlemmer samt de revisorer &
ordstyren


Generalforsamlingen blev afsluttet med et 3foldigt hurra for klubben.