Menu

Generalforsamling 2021

image
25. maj 2021 kl. 21:23

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 20.30

Tidligere var GF annonceret til kl 20.15, men da 50% af bestyrelsen er til kamp på OKS, er det rykket til kl. 20.30

Husk mundbind/visir når man står op og går rundt, samt gyldigt coronapas til klubbens Generalforsamling!
Klubben sørger for håndsprit og passende afstand mellem stolene. 
Mundbind / visir skal ikke benyttes, mens vi sidder ned.
Dagsorden for Generalforsamlingen
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse samt suppleant
  • Formand / kasserer

Kasserer Alex E. Pedersen - Ønsker Genvalg (2år)

  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anders Stampe  - Ønsker Genvalg (2år)

Charlie Christiansen - Ønsker Genvalg (2år)

Flemming Rosenlyst - Ønsker Genvalg (2år)

Kasper Pedersen - Ønsker ikke genvalg (1år) Nyt medlem skal findes

Torben Hansen - Ønsker Genvalg (1år)

     6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

     7. Evt.