Menu

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 27.maj 2021

image
CC & JA
13. juni 2021 kl. 19:39

Punkt1: Ordstyrer 

Bestyrelsen ville gerne foreslå Ole Stampe, han blev godkendt.
Han takkede herefter for valget og konstaterede at indkaldelsen var sket rettidig.

 

Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen

Formanden berettede om 2020, hvor der blev fortalt om hvad der er sket i klubben igennem året.

2020 var et udfordrende år på alle parameter, grundet Covid19. Vi nåede lige at holde vores Generalforsamling og så småt at starte op med træning, da Danmark blev lukket ned i Marts.

Vi lå derfor stille til hen i Juni hvor vi så nåede at træne lidt inden sommerpausen. Vores årlige sommerstævne blev aflyst men vi havde lidt sommerferieaktiviteter for børn i uge 26 og 27.

I August fik vi så lov at starte op med træning og kamp med diverse restriktioner som gjorde det vanskeligt men vi fik det til at fungere på bedste måde.

Vi havde hold i ungdomsafdelingen fra u-6 til u-13 og alle hold gjorde det rigtig godt. 

Vi havde 6 herre senior hold samt et dame 11 mands og et dame 7 mands.

Holdenes placering hold 1  var nr. 1  hold 2 nr.5  hold 3 kom i oprykningsspillet til serie 2 hold 4 rykkede ned i serie. 4, 5 hold rykkede op i serie 3 og hold 6 blev i serie 4 dame 11 mands rykkede i fynsserien og 7- mands damer måtte vi desværre trække ud af turneringen. 

Vi havde et Supermasters, Veteran og et ung oldboys. De levede også en god indsats.

Både Ungdoms og Senior afdelinger kører bare derud, en masse engagerede trænere i u-afdelingen og forældre der bakker op og rigtig mange børn til træning.

Senior afdelingen er der også rigtig mange både på dame og herre siden. Det kan godt være lidt af et puslespil og få det hele til at fungere til både træning og kamp da der kan være pladsmangel, men holdene er gode til at være fleksible og respektere hinanden.

Vi nåede at holde et socialt arrangement i September måned hvor cirka 100 deltog til grill og hygge. Det forløb rigtig fint og sluttede kl. 23 hvilket restriktionerne anbefalede.

Vi havde ingen arrangementer på Magasinet og kun få kampe på Odense Stadion. Banko blev aflyst og ingen afslutningsfest.

Vi takker for den store opbakning af kontingentbetaling, der var rigtig mange betalende trods nedlukningen.

I December fik vi tildelt penge til udvidelse af klubhus fra 2-1 puljen, og planlægningen er i gang men er også blevet forsinket grundet Covid19.

Vi vil gerne takke vores sponsorer, frivillige hjælpere, trænere, holdledere samt ØB Support der trofast stiller op til de fleste kampe.

Der skal også lyde en stor tak til Bestyrelsen for godt samarbejde og vi ser frem til et godt sportsligt år og forhåbentligt nogle sociale arrangementer.

Formand Østre Boldklub.

Jørgen Andersen

 

 

Punkt 3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab & redegøre for økonomien i klubben

Alex startede med at fortælle om et mærkeligt år grundet Covid-19, som gjorde at bestyrelsen trådte på bremsen og dermed mindsket tabet grundet tabt indtjening grundet tvangsnedlukning.
Han fortalte herefter hvordan der var søgt statens coronahjælpepakker, som vi har været heldige at få en del af.
Medlemmer har været gode til at betale kontingent og alle har betalt fuldt kontingent i coronaperioden.

Vi har 100.000,- mindre i indtægt, men da vi ligeledes har 200.000,- mindre i udgifter ser det fornuftigt ud. 


Så kom han ind på tilbygningen, hvor han forklarede at byggeriet, nok bliver dyrere end forventet, pga. stigende materialepriser.


Derefter gik han igennem vores aktiver og forklarede dem, således at vi kom fra til aktiver i alt på 1.550,726,45-, hvilket gør at vi har en egenkapital på 1.550,726,45-,

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med klapsalver.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag 

Hurtigt overstået, der var nemlig ingen. 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse

Alex Pedersen, kasserer, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Anders Stampe, på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Charlie Christiansen på valg, ønskede genvalg, blev valgt.
Kasper Pedersen ønskede ikke at fortsætte.
Torben Hansen ønskede at fortsætte 1år

 

Martin Hjort & Louise Bergholdt ønskede at blive en del af bestyrelsen, de blev begge valgt ind.

 

Punkt 6: Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant

Ronnie Andersen & Ronni Nielsen blev genvalgt som revisorer.
Thomas Andersen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Punkt 7: Eventuelt


Spørgsmål til tilbygningen bl.a. hvornår projektet går i gang, hvor stor den vil blive, hvor mange rum etc.
Arkitekter, ingeniør etc. er på plads, der mangler en brandrådgivning, når den er færdig, så kan man sende det hele samlet ind og søge om en byggetilladelse.
Den bliver ca. 70 m2, 2 rum med bad og toilet. 

 

Spørgsmål vedr. Et muligt U17 hold, hvem der skulle træne dem, hvor mange de var etc.
1. Holds træner Carsten Andersen forklarede hvordan det vil komme til at foregå, at de ville glide med ind i hold 1 & 2 træningerne, så man ”bare” skulle finde en fodboldkyndig der kan tage med dem til kampe.  

 

Spørgsmål vedr. Pres på banerne.
Der blev forklaret at der bliver søgt og søgt efter midler til at få noget mere brugbart plads på anlægget.

 

Der var 16 fremmødte udover bestyrelsens 9 medlemmer samt de revisorer & ordstyreren 


Generalforsamlingen blev afsluttet med 3 x hurra for klubben.