Menu

Referat fra Generalforsamlingen 2019

image
CC & JA
20. februar 2019 kl. 22:04

Punkt1: Ordstyrer

Bestyrelsen ville gerne foreslå Ole Stampe, han blev godkendt.

 

Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen

Formanden berettede om 2018

 

 • 2018 var et udfordrende år, både på den økonomiske og sportslige side. Vi havde en del reparationer samt fornyelser der skulle tages hånd om.

  Vi fik renoveret dommerrum, og fik sat nye fliser op og malet.

  Vi fik ny grundvandspumpe og nyt blandings batteri for at justere varmt og koldt vand.

  Den overdækkede terrasse blev malet. Pølseskuret blev lavet færdig.

  Vi har fået sat en Hjertestarter op på klubhuset, og nogle få af os har gennemført et hjertereddende kursus. Der kommer et lignende kursus i 2019, som vi opfordrer til at deltage i.

  Kommunen fik sat hegn op ved bane 2 ud til stien, så der ikke kan biler ind, desuden blev der lavet en port mellem bane 1 og 2, så gartnerne kan køre den vej ind med deres maskiner for at slå græs og vedligeholde baner.

  Vi fik desværre også stjålet målnet og måtte investere i nye. Desuden var der jo en del andre småreparationer igennem hele året som der skulle udbedres.

  Der er også tilskud der er faldet væk, så vi må derfor på det kraftigste opfordre folk til at give en hånd med på Magasinet og derudover har vi fået en tjans ved OB`s hjemmekampe hvor vi også kan tjene penge til klubben og forhåbentligt bevare vores billige kontingent.

  Traditionen tro startede vi med den årlige hjælperfest for JVB/Culture Club, stadion og bankoafdeling. Ca. 45 deltog og de havde en rigtig fornøjelig aften med forskellige små indslag undervejs.

  Sportsligt gik det det fornuftigt og vi havde 4 herresenior hold, 1 ung oldboys, 1 veteran hold, samt ikke at forglemme 1 masters hold. Derudover havde vi et dame 7 hold. Vi havde hold i ungdomsrækkerne fra u-5 til u-14 og der dukker hele tiden nye spillere op.

  Efter foråret sluttede hold 1 på en 5 plads med Carsten og Casper Skifter ved roret.

  Hold 2 sluttede på en 6 plads hvor det var Finn der styrede truppen. Kim Borg var holdleder for begge hold og gjorde en kæmpe indsats.

  Hold 3 sluttede på en 3 plads. Kasper P og Anders Stampe.

  Hold 4 sluttede på en 4 plads. Michael.

  Dameholdet sluttede på en 9 plads. Kim Wiis.

  Ungdomsafdelingen kører bare derudaf med en masse engagerede trænere samt forældre der støtter op om holdene. Flemming tog i efteråret taget initiativ til fællesspisning en Tirsdag om måneden, og der var kæmpe opbakning. Den første gang var der ca. 50 der deltog og antallet steg støt og sidste gang var der over 100 tilmeldte. Det er en fornøjelse ar komme i klubben Tirsdag og Torsdag eftermiddag og se de mange børn løbe og træne og fylde hele anlægget.

 •  

  I efteråret , måtte vi desværre trække vores damehold, hvor størstedelen ville prøve en ny klub og der var ikke nok spillere tilbage så vi kunne stille hold. Det er en skam vi ikke har et damehold mere, men så må vi glæde os over at der er mange forhenværende spillere som stadig kommer i klubben og hjælper til samt deltager i det sociale.

  Holdenes status i efteråret. Hold 1 lægger nr. 3, og fortsætter turneringen i foråret 2019.

  Hold 2 opnåede en 2 plads i deres pulje  og er  med i oprykningsspillet til serie 2 i foråret.

  Hold 3 blev nr. 11, og desværre har Kasper og Stampe valgt at stoppe som trænere efter mange. Der skal lyde en stor tak til dem for det store arbejde de har gjort.

  Hold 4 sluttede på en 5 plads  i deres pulje og skal også med i oprykningsspillet til serie 2 og holdet  fik en ny mand ved roret. Emil  Wiit. Godt gået.

  Masters har virkelig overrasket og vundet en del kampe.

  Veteranerne havde det svært i deres pulje, men holdt ud.

  Og igen ungdommen kører bare.

  I løbet af året har vi haft en del arrangementer, Påskefest, sommerafslutning, afslutningsfest og ikke mindst vores sommerstævne der blev afviklet med en sportslig og økonomisk succes. Til Sommerstævnet var der blevet taget initiativ til et ungdomsstævne hvor der var stor opbakning.  Mange tak til alle hjælpere for det store stykke arbejde der blev gjort. Der skal også lyde en stor tak til ØB support som trofast står i Orlas Corner samt i Pølseskuret ved 1. holdets kampe. ØB support har også givet økonomisk tilskud til ungdomsafdelingen samt hovedklubben. Der er blandt andet købt et video kamera der kan benyttes til forskellige formål.

  Også en stor tak til alle hjælpere på Magasinet, Stadion samt Banko afdelingen. Vi er glade for at så mange støtter op om klubben men kan stadig bruge flere hænder især til Magasinet.

  Desuden skal der lyde en stor tak til alle vores sponsorer, hvis i kender nogen der muligvis kan tænke sig at sponsere må i gerne tage kontakt og udvalget kan tage en snak med dem.

  Til slut vil jeg gerne takke Bestyrelsen for et godt samarbejde og ser frem til en ny spændende sæson.

   

   

 

Punkt 3: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab & redegøre for økonomien i klubben

Alex startede med at fortælle om en opstigning i kontingent betalingen.
Herefter gik han igennem indtægterne og kom med forklaringer til dem, efterfølgende fortsatte han med udgifterne.
Desværre ender vi med et underskud på 43.531,06,-


Derefter gik han igennem vores aktiver og forklarede dem, således at vi kom fra til aktiver i alt på 1.492.083,-

Vi har ingen passiver, hvilket gør at vi har en egenkapital på 1.492.083,-

 

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet:
”Hvad ligger der i diverse udgifter?”

En stor bande reklame, græsmaling osv.
Der er dog sket en bedre fordeling af udgifter, hvilket også har haft en indvirkning på at det er blevet et væsentligt lavere beløb.

 

”Hvordan ser fremtiden ud?”

Der vil være færre udgifter i trænergodtgørelser, qua vi ikke længere har så mange seniortrænere.
Desværre er huset af ældre dato, så der kan komme udgifter til dette.
Der er lige bestilt tøj & bolde.
Alex vurdere der kan komme et underskud på 30.000-40.000,-.
Han mener dog ikke dette er alvorligt, når man tænker på vores egenkapital.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Hurtigt overstået, der var nemlig ingen.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse

Formand Jørgen Andersen var på valg, han blev genvalgt.
Benno Bang var på valg, han fik genvalg
Jesper Steneman var på valg, han fik genvalg
Vedat Shemisja var på valg, ønskede ikke genvalg
Kasper Pedersen ønskede at fortsætte 1 år
Torben Hansen ønskede at fortsætte 1 år

 

Punkt 6: Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant

Ronnie Andersen & Ronni Nielsen blev genvalgt som revisorer.
Finn Andersen blev valgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 7: Eventuelt

Finn Andersen roste det store arbejde der foregik i ungdomsafdelingen, Flemming Rosenlyst supplerede ved at sige at vi pt. Har 96 ungdomsspillere fra U5 til U14, hvilket er 1/3 af klubbens medlemmer.
Vi har fået en del spillere fra Marienlyst, som ikke har været tilfredse i Marienlyst.

Der er stort set kun positive ord om ØB uanset hvor vi kommer hen.

Der er desværre i øjeblikket kun 3 spillere mellem U14 & seniorafdelingen.

Der kommer desværre til at gå et stykke tid, før vi igen kan sende vores ”egne” folk op i seniorafdelingen.

Alle trænere i ungdomsafdelingen får trænerlicenser.
Den ældste årgang er desværre en ”svær” årgang, forstået på den måde at der kommer andre interesser i spil, når de når den alder de har der.

Holdningen er at man skal være i klubben på frivillig basis og ikke føle sig tvunget til at være her.

 

Spørgsmål fra hold 3 omkring hold 2.
Der bliver et hold 2 og pt. Er det hold 2, med Finn i spidsen, som er klubbens 2. Hold.
Det der hed hold 4, bliver hold 3 og det nye hold bliver hold 4.

 

Underskuddet skyldes et stort fald i sponsorindtægterne, mest dog pga. Manglende indtægt fra udlodningsmidlerne ved Danske Spil.

Det er tilladt for klubbens medlemmer at spørge kontakter om de kunne tænke sig at blive sponsor i klubben.

 

Fremadrettet skal der søges til projekter som kan forbedre huset & klubben.

 

Der var 13 fremmødte udover bestyrelsen.


Generalforsamlingen blev afsluttet med et 3foldigt hurra for klubben.